מחלות זיהומיות

ועדה רפואית לסובלים ממחלה זיהומית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

ועדה רפואית לסובלים ממחלה זיהומית

ועדה רפואית לסובלים ממחלה זיהומיתהסובלים ממחלות זיהומיות מסוימות רשאים לפנות לוועדה רפואית מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, האחראית על קביעת אחוזי הנכות שלהם ודרגת אי כושר העבודה שלהם ובהתאם – גובה הקצבה שתועבר להם מדי חודש.

ועדה רפואית לסובלים ממחלה זיהומית, בדומה לכל ועדה רפואית אחרת, מורכת מרופא, המתמחה במחלות זיהומיות וממזכיר ישיבה. מזכיר הישיבה רושם את דוח הוועדה ואילו הרופא, חבר הוועדה, בוחן את מצבו הבריאותי של הפונה, תוך התייחסות לכל הממצאים שצירך, המעידים על כך.

כיצד היא מתנהלת

החולים במחלות זיהומיות מסוימות זכאים על פי המוסד לביטוח לאומי לקצבת נכות כללית ולעיתים גם לקצבת שירותים מיוחדים, בהתאם למצבם הנקודתי. מכיוון שחלקם אינם מסוגלים להמשיך ולתפקד, לאור מצב בריאותם, כפי שתפקדו קודם לכן לפני שלקו בזיהום או במחלה הזיהומית, יכולת השתכרותם הצטמצמה והכנסתם החודשית פחתה משמעותית.

על פי תנאי המוסד לביטוח לאומי יכולים החולים לקבל קצבה מיוחדת מדי חודש, אולם כדי לקבוע שאכן הם זכאים לכך וגם כדי לקבוע מה יהיה גובהה, עליהם לעבור ועדה רפואית. אל הועדה הרפואית מגיעים עם מסמכים רפואיים, המועברים אל הרופא שבראשה.

מסמכים רפואיים אלה הכרחיים לצורך קבלת ההחלטה ולקביעת מצבו הבריאותי הנקודתי של הפונה ומידת יכולת תפקודו. הרופא הבוחן את המסמכים איננו רופאו המטפל של הפונה וגם לא רופא, המכיר אותו. עליו להיות אובייקטיבי לחלוטין ומבלי שהכיר את הפונה בעבר.

לפני ביצוע הבדיקה במסגרת הפנייה לוועדה, מתבקש הפונה אליה לספר על המחלה הזיהומית שממנה הוא סובל, לפרט על הסימפטומים הנלווים לה, על הקשיים שאיתם הוא מתמודדים, האם הוא זקוק לסיוע בביצוע פעולות יומיומית שונות ועוד. פרטים אלה חשובים מאד לצורך בחינת מצבו של המטופל ומומלץ לפרט עליהם כמה שניתן ולהתמקד אך ורק במחלה הזיהומית הנוכחית ולא במחלות עבר, במידה והיו כאלו.

הבדיקה שמבצע הרופא בהסכמת הפונה לוועדה מתבצעת בהתאם לתלונותיו של הפונה וגם לסוג המחלה שממנה הוא סובל. לא תבוצענה בדיקות שאינן רלוונטיות. מטרתה העיקרית של בדיקה זו היא לקבוע את אחוזי הנכות שלו ובהתאם את גובה הקצבה שיקבל מדי חודש ולא את הטיפול הרפואי הנדרש. זוהי איננה בדיקה שמצבעים רופאים מטפלים אחרים או רופאי המשפחה, אלא בדיקה שתקיפה אך ורק להליך עצמו, במסגרת הפנייה לוועדה הרפואית.

במקרים מסוימים יתבקש הפונה לעבור בדיקות נוספות ובמקרים אחרים יידרש להמציא מסמכים רפואיים, מעבר לאלה שהועברו קודם לכן. ממצאי הוועדה יישלחו למוסד הרפואי בהקדם, ובהתאם יוחלט לגבי אחוזי הנכות וקצבתו של הפונה.

כדאי לדעת: במידה והפונה איננו מרוצה מהחלטתה של הוועדה הרפואית, ניתן לערער על כך ולהגיש תביעה חוזרת.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן